Insinööripalvelut

Rakennushankkeiden pääsuunnittelu
T. Tuuma Oy tarjoaa insinööripalveluja rakennushankkeen pääsuunnitteluun. Joka uudisrakentamisen rakennushankkeessa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että asetetut vaatimukset täytetään. 

Vastaava työnjohtaja
T. Tuuma Oy:n insinööripalveluista saa myös vastaavan työnjohtajan palvelut. Hänen tehtävänään on johtaa rakennustyötä ja huolehtia rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Asemapiirustuksen laatiminen
Omakotitalon ja mökin rakentaminen edellyttää myös asemapiirustuksen laatimista. Tässäkin T. Tuuma Oy tarjoaa osaavaa insinööripalveluaan. Asemapiirustuksen tarkoituksena on kuvata rakennuspaikka ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen siten, että vaikutukset rakentamispaikkaan ja lähiympäristöön ilmenevät.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on iso ja vaativa kokonaisuus, jossa T. Tuuma Oy:n henkilökunta voi olla suureksi avuksi. Rakennusluvan hakeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja sitä ennen jo selvittää luvansaantimahdollisuutta, mikäli rakennushankkeessa on jotain erityistä esimerkiksi kaavasta poikkeaminen. Käyttäessäsi rakennusliike T. Tuuma Oy:n insinööripalveluita säästät aikaasi ja vaivaasi rakennusprojektin etenemisessä.